Workshop teamcoaching

Met veel plezier heb ik de workshop teamcoaching bij het ZorgInstituut Nederland begeleid. Het centrale thema was teamdynamiek en de eigen rol in het team.

Naast een korte uitleg over teamontwikkelingsfasen hebben de deelnemers geoefend met het:

  • zicht- en bespreekbaar maken van teamcompetenties
  • in kaart brengen van teamdoelstellingen (met behulp van een waarderende benadering) en de eerste stap zetten naar het nemen van eigenaarschap hierover

En als afsluiter: het voeren van een dialoog waarbij iedereen zich gehoord voelt, alle perspectieven worden benut zonder te gaan polderen.

Het was een intensieve bijeenkomst waaruit nieuwe inzichten en vervolgacties zijn ontstaan. Mijn complimenten aan alle deelnemers voor hun inzet en openheid!