Aanbod: Opstomen naar…

“Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.”

Dit spreekwoord geldt tevens voor het bereiken van uw (ontwikkel)ambities. Aanvullend op de 3 pijlers van mijn dienstverlening heb ik een aantal vaste succesvolle ‘vervoersmiddelen’ die u niet alleen ondersteunen bij het bereiken van uw (ontwikkel)ambities maar ook in staat stellen hier in de toekomst zelf vorm aan te geven. Hierbij worden organisatieleden niet gezien als een te veranderen object, maar als drager van de verandering!

Neem gerust contact met mij op voor meer informatie over onderstaande ‘vervoersmiddelen. Ook voor informatie over andere ‘vervoersmiddelen’, maatwerk of mogelijkheden tot combineren kunt u contact opnemen met mij.

→ Facilitator

Tegenstellingen zijn niet een belemmering, maar vormen de start van een creatief proces!

Ga onder begeleiding van een ervaren facilitator en erkende coach aan de slag met diverse gespreksvormen tijdens één of een serie van (groeps)bijeenkomsten. Maak gebruik van de wijsheid van het collectief, kom tot nieuwe inzichten, ideeën en/of besluitvorming.

Let op: deze dienst is ook heel goed te combineren met een leiderschapstraject in het kader van inclusieve besluitvorming en verbinding, want:

 • Zonder volgers zijn er geen leiders;
 • Zonder verbondenheid werken betrokkenen niet (echt) mee;
 • De wijze van besluitvorming zet de toon voor organisatiegedrag.

Resultaat:

 • Het ontstaan van nieuwe inzichten/ideeën/besluitvorming
 • Een ‘boost’ van de gezamenlijke bekwaamheid om verschillen hanteerbaar te maken
 • Iedereen voelt zich gehoord
 • Het benutten van alle perspectieven
 • Niet eindeloos polderen!!

→ Robinson: op expeditie met je team!

Een leuk interactieve teambijeenkomst om elkaar een diepere laag te leren kennen en de samenwerking te verbeteren.

Ga met elkaar op expeditie naar jouw rol op jullie gezamenlijke ‘eiland’ (en daarbuiten). Onder begeleiding van een erkende teamcoach ga je aan de slag met de kracht van dialoog, metaforen, story-telling en constructief roddelen.

Resultaat:

 • Bewustwording van de eigen rol binnen het team (en eventueel daarbuiten)
 • Verbetering van de samenwerking en het geven van feedback
 • Toepassen van metaforen, dialoog, constructief roddelen en story-telling
 • Een informele, creatieve en plezierige bijeenkomst

→ Teams naar de top!

Een intensief traject waarbij teamcoaching en training worden gecombineerd om te groeien naar een topteam!

Dit is een uitgebreid teamcoachingstraject wat in samenspraak met u op maat wordt samengesteld. De duur en het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van de ontwikkelvraag, maar centraal staat het gezamenlijk eigenaarschap voor de professionele teamontwikkeling.

Het traject start met een scan van het team waarna het team aan de slag gaat met diverse praktijkgerichte werkvormen op basis van de 5 kritieke succesfactoren voor teams afgewisseld met goede gesprekken, zodat de begeleiding gaat waarover het moet gaan. Het team wordt begeleid door een erkende team- & organisatiecoach die ook lastige thema’s niet uit de weg gaat. Typerend voor de stijl van begeleiding is een tikkeltje humor om de thema’s te relativeren en toegankelijk te maken.

Resultaat:

 • Verbetering van de teamprestaties
 • Vergroten van de kennis en vaardigheden met betrekking tot de teamdynamiek en interactie met de omgeving
 • Bewustwording van succesfactoren van het team en eigen rol binnen het team

→ Sturen door los te laten: coachend leiderschap!

Een laagdrempelige training voor leiders en managers die willen groeien naar een coachende leiderschapsrol.

Een veel voorkomende term: coachend leiderschap. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Tijdens deze groepstraining gaan leidinggevenden praktijkgericht aan de slag met het coachen van hun teams. Onder begeleiding van een erkende team- & organisatiecoach worden zij met behulp van een stukje theorie en veel oefenen begeleidt om zich (verder) te ontwikkelen tot coachend leider en voorbereid te zijn voor de uitdagingen die dit met zich meebrengt.

Resultaat:

 • Coachend leidinggeven aan teams in verschillende fases van team-volwassenheid
 • Kunnen ‘contracteren’ (procedureel, professioneel en psychologisch) met het eigen team
 • Bewustwording van eigen rol en invloed op het team
 • Verhogen van de eigen en teamprestaties
 • Versterken van de verantwoordelijkheid van het team in zijn geheel


→ SWITCH! De winst van het veranderen!

Een begeleidingstraject dat niet alleen klaarstoomt voor, maar ook begeleiding biedt tijdens een mobiliteitstraject.

Centraal in dit traject staat bewustwording van belemmerende gedachten die aanpassing aan een veranderende omgeving en échte winst in de weg staan. In lijn met de uitspraak: “Je kunt pas echt ergens werken als je ook durft te gaan”, worden deelnemers door een loopbaancoach/adviseur begeleid voorafgaand, tijdens en na hun mobiliteitstraject.

De deelnemers gaan naast individuele coach- & adviesgesprekken aan de slag met praktijkopdrachten zowel tijdens de sessies als thuis. Het aantal sessies is afhankelijk van de mobiliteitsvraag en wordt in overleg afgesproken.

Resultaat:

 • Zicht op eigen kwaliteiten en drijfveren
 • Een herijkt persoonlijk profiel
 • Op zoek naar werk dat écht past
 • Vergroten organisatie sensitiviteit en in staat zijn om hierop in te spelen

→ Intervisie coaching

Begeleide intervisie voor teamcoaches of coachend leidinggevenden.

In klein groepsverband zelfstandig en met elkaar leren van actuele casussen/vraagstukken die zich voordoen in de praktijk van de teamcoach/coachend leidinggevende. De bijeenkomsten zijn gericht op collectieve reflectie en het ondernemen van eigen acties.

Voorbeelden van vraagstukken: weerstand tegen zelforganisatie bij de teamleden, worsteling leidinggevenden met coachend leidinggeven en/of aansturing op afstand, inzetten van coach-instrumenten, collusie/ingezogen raken (i.h.k.v. meervoudig partijdigheid), positionering als teamcoach (rol) in de organisatie, contracteren met het team.

Resultaat:

 • Verscherping coachingsvaardigheden en reflecterend vermogen
 • Verdieping eigen coachrol
 • Opdoen nieuwe inzichten met betrekking tot en naar aanleiding van ingebrachte praktijkcasussen
 • (Afhankelijk van de casus) Identificatie van team-overstijgende vraagstukken