Werkwijze

In mijn begeleiding van vraagstukken hanteer ik een (systeem)benadering die gericht is op bewustwording en uitgaat van eigen verantwoordelijkheid en zelfregie. Mijn werkwijze is om (collectieve) leerprocessen te stimuleren en te begeleiden.

Hierbij start de begeleiding met een analyse van zowel de ‘harde’ als ‘zachte’ kant met betrekking tot de ontwikkel ambitie door in- & uit te zoomen vanuit 3 verschillenden perspectieven:

  • Uitzoomen naar de grenzen van het totale systeem waarop het vraagstuk betrekking heeft (van deel naar geheel)Y. Stapert
  • Uitzoomen om aandacht te besteden aan de verbindingen (relaties) in het systeem (van object naar relatie)
  • Zoeken naar de harmonie tussen wat mogelijk is, naar de wensen die er zijn en de druk die er heerst. Recht doen aan mogelijkheden en beperkingen van het systeem (van gebeurtenis naar patronen)

Vertekend beeldHierdoor worden de verschillende ‘vertekeningen’ in kaart gebracht voor begeleiding op maat naar de beoogde ontwikkeling.

Te allen tijde ben ik gericht op bewustwording van belemmeringen en mogelijkheden zodat men in staat is het probleem zelf op te lossen. De vorm van mijn begeleiding kan daarin wisselen. Echter kenmerkend voor mijn stijl is om thema’s relativerend en met tikkeltje humor toegankelijk te maken, maar met scherpte op de ambitie.

 

In mijn visie stimuleert mijn aanpak zowel doorleving en acceptatie van als gerichtheid op het behalen van een gewenste verandering en prikkelt deze het innovatief vermogen zodat de organisatie toekomstbestendig blijft. Ten slotte, volgens Dinie Haan (supervisor en auteur) zit de kunst niet in het weten wat je moet doen, maar in de bereidheid om steeds uit te zoeken hoe je verder moet gaan.