Kostenbesparing

U bent als opdrachtgever op zoek naar kwaliteit binnen uw budget. Gelukkig zijn er meerdere manieren om de dienstverlening van Opstomen (deels) vergoed te krijgen of fiscaal aantrekkelijk in te kopen. Bekijk de mogelijkheden hieronder om uit te zoeken welke optie voor u het meest geschikt is.

Belastingaftrek voor bedrijven

Kosten voor coaching van een medewerker zijn volledig belasting aftrekbaar als het bedrijf het coaching traject betaalt. Naast teruggave van de btw kunt u de kosten van het coaching traject volledig als bedrijfskosten opvoeren, zonder drempel of andere beperkingen. Uw bedrijfsvorm (vof, bv, nv) heeft geen invloed op de aftrekbaarheid. Investeren in uw medewerkers middels een coaching traject is fiscaal dus erg aantrekkelijk. Ook bij een outplacementtraject, dus als u afscheid neemt van een medewerker, kan het interessant zijn de kosten als bedrijf dragen, in plaats van het meegeven van een bedrag aan uw medewerker waarmee hij of zij zelf coaching inkoopt.

Tenslotte, kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

CRKBO geregistreerd docent 

Als CRKBO geregistreerd docent kan ik onder voorwaarden trainingen aanbieden vrijgesteld van BTW.

Budget afspraken in de CAO

In meerdere Collectieve ArbeidsOvereenkomsten is een opleidingsbudget vastgelegd dat ook kan worden ingezet voor coaching. Kijk in de CAO van uw branche voor de hoogte van het budget.

ESF B subsidie

Het Europees Sociaal Fonds biedt bedrijven en (overheids)instellingen de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor duurzame inzetbaarheid, de zogenaamde ESF B regeling. Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 – 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

De mogelijkheid tot het indienen van aanvragen om subsidie bestaat slechts gedurende door de minister vastgestelde aanvraagtijdvakken, gelegen in de jaren 2014 tot en met 2023. De minister maakt de aanvraagtijdvakken vooraf bekend in de Nederlandse Staatscourant, waarbij tevens het maximaal beschikbare bedrag per investeringsprioriteit per aanvraagtijdvak wordt vastgesteld. De afgelopen jaren ging het tijdvak voor aanvragen open in oktober voor het volgende jaar.

Aanvragen worden op volgorde van indienen behandelen, dus het is zeker belangrijk de aanvraag direct bij openen van de inschrijving in te dienen. In het kort werkt de regeling als volgt:

  • Het traject moet gericht zijn op het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.
  • De regeling vergoedt per uur €50 bij een minimale inzet van 120 uur.
  • De vergoeding vanuit de subsidie bedraagt maximaal €10.000

Bezoek de website van het Agentschap SZW voor meer informatie hierover.

Budget vanuit een branchevereniging

Meerdere brancheverenigingen bieden opleidings- of coachingsbudgetten voor leden. Neem contact op met uw branchevereniging voor (eventuele) regelingen.