Dienstverlening

Ik focus op resultaat, maar presteren (beter functioneren in het werk) is ook niet alles. Ik focus dus ook op ‘leren’, want kennis en ervaring is snel weer achterhaald.

OPSTOMEN LOGO

Mijn dienstverlening is opgebouwd uit 3 elkaar aanvullende pijlers: Coaching, Training en Advisering. Het uitgangspunt voor deze 3 pijlers is een coachende benadering tot de vraagstukken en gerichtheid op eigenaarschap.

Coaching

  • Organisatiecoaching

A EinsteinOrganisatiecoaching (OC) onderscheidt zich van andere vormen van coaching, zoals bijvoorbeeld individuele & teamcoaching, doordat het gericht is op de gehele organisatie of een belangrijk onderdeel daarvan. Mijn interventies als organisatiecoach (LVSC-geregistreerde organisatiebegeleider) zijn dus steeds gericht op het grotere systeem: wat is jouw/jullie bijdrage aan de missie van de organisatie?

Wanneer zet ik organisatiecoaching in?

Bij organisatieveranderingen en vraagstukken in het functioneren van de organisatie (of belangrijke organisatieonderdelen) waarin:

  • Resultaten stagneren of teruglopen    (door bijvoorbeeld: problemen in de samenwerking)
  • Men een andere koers wil gaan varen en/of een andere werkwijze wil implementeren, maar zelf niet in staat is deze op de gebruikelijke wijze te realiseren    (door bijvoorbeeld: een onuitgesproken gebrek aan draagvlak)

Mijn begeleiding is gericht op het verhogen van de gezamenlijke vaardigheid van mensen en organisatieonderdelen om:

  • Met en van elkaar te leren
  • Onderlinge verschillen te omarmen

Naast resultaat let ik op leren leren, want kennis en vaardigheden zijn snel achterhaald in een steeds sneller ontwikkelende omgeving. Dus, de focus ligt niet alleen op beter worden, maar ook beter blijven!

  • Teamcoaching

Bij teamcoaching ligt het accent niet op het individu, maar op de samenwerking en interacties tussen de individuen en de context waarin zij met elkaar verkeren. Samenwerking, synergie, gezamenlijk leren is in professionele organisaties een vereiste. In de praktijk is dit echter niet zo eenvoudig te bereiken. Bijvoorbeeld onenigheden over doelstellingen of werkwijzen, verschillen in de persoonlijkheden van de teamleden kunnen hierbij het functioneren van een team negatief beïnvloeden. Teamcoaching maakt deze zaken op een constructieve wijze bespreekbaar.

Als St!R erkend teamcoach ben ik gericht op het vergroten van de effectiviteit van een samenwerkingsverband: een team. Bijvoorbeeld: startende teams, projectteams, zelforganiserende teams, management teams, (kleine) afdelingen of business units, etc.

Mijn begelSTIR erkend begeleidereiding stimuleert hierbij het nemen van gezamenlijk eigenaarschap voor de professionele teamontwikkeling (en het resultaat hiervan!!).

De bijeenkomsten zijn bedoeld om de onderlinge zienswijzen van teamleden te delen, verschillen te benutten en een creatieve vrije ruimte te scheppen die de samenwerking verbeteren. Daarbij worden dialoog en verschillende oefenvormen ingezet om elkaar onderling nog beter te leren kennen, omgaan met verschillen en om te prikkelen tot het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden en perspectieven.

“Genieten van verschillen is het tegenovergestelde van machtsstrijd.” (J. Choy)

  • Individuele coaching

Als individuele coach en loopbaancoach bied ik begeleiding aan bij de (verdere) competentieontwikkeling van een medewerker die bijvoorbeeld urgent is geworden door een veranderende werkomgeving of stagnatie in functioneren. Ook motivatie en zingeving in een functie of werkcontext kunnen aanleiding zijn om mij in te schakelen op het gebied van individuele coaching. Centraal staat het ‘vrijmaken/ontvouwen’ van de potentie van de coachee.

Training

CRKBO Docent“Er zijn vele wegen die naar Rome leiden”, dit geldt tevens voor het bereiken van uw (ontwikkel)ambities. Als trainer en BKE gecertificeerd & CRKBO geregistreerd docent (BTW vrijgesteld, onder voorwaarden) bied ik verschillende workshops en trainingen aan in groepsverband en 1-op-1 basis. Neem gerust contact met mij op voor de mogelijkheden.

Advisering

Soms heeft u gewoonweg advies nodig met betrekking tot de gevolgde of te volgen weg. Als Organisatieadviseur & HR Business Partner bied ik advies en ‘sparring’ aan met betrekking tot een breed scala aan HRM-beleid en organisatievraagstukken. Dit betreft advies variërend van bijvoorbeeld: veranderstrategie, organisatie ontwikkeling, herontwerp afdelingen/teams, strategisch personeelsplanning (SPP), tot en met werving & selectie, arbeidsvoorwaarden, opleiding & ontwikkeling, gespreksinstrumentarium, mobiliteit, arbo en ziekteverzuim.