Marcel JanssenOpstomenEen mate van gedoe is er altijd, maar dit omzetten naar iets productiefs daar krijg ik energie van! U ook?

Veranderingen in de maatschappij verlopen steeds sneller waardoor het voor organisaties lastiger wordt om in te spelen op veranderingen in hun omgeving. Voorop lopen op deze veranderende omgeving vraagt:

  • Om een andere organisatie en bedrijfsvoering om toekomstbestendig te blijven. Organiseren met ondernemingszin, creativiteit, verantwoordelijkheid en samenwerking over de grenzen van afdelingen en expertisegebieden heen. Vanuit de kracht van het ‘deel’ met oog voor het ‘geheel’!
  • Het vraagt ook veerkracht van de organisatie: wat kan er (nog) verder worden ontwikkeld? En past dit bij de organisatie?
  • Naast het organiseren van de ‘harde’ kant (‘bovenstroom’) van de organisatie, zoals: strategie, structuur, leiderschap, doelstellingen, ontwerp en inrichting vraagt het ook om aandacht voor de ‘zachte’ kant (‘onderstroom’) van de organisatie, zoals: onderlinge omgang, gezamenlijke betekenisgeving, verwarring over en weerstand tegen verandering.

Wat kan Opstomen daarin betekenen?

Vanuit Opstomen begeleid ik organisaties, teams en individuen om hun ontwikkelambities helder te krijgen en ze in staat te stellen om zowel in het heden als in de toekomst zelf vorm te geven aan de veranderingen waardoor toekomstige vraagstukken zelfsturend kunnen worden opgepakt.